Vé tàu Hà Nội - Yên Viên 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Yên Viên
Vé tàu Hà Nội - Yên Viên

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Yên Viên và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Yên Viên
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
70
70
70
70
70
70
70
70
QT91 / QT92
60
-
-
-
-
-
-
-
DD3 / DD4
62
-
-
-
-
-
-
-
QT 1 / QT 2
62
62
-
-
-
-
-
-
QT 3 / QT 4
62
62
-
-
-
-
-
-
YB1 / YB2
70
70
70
70
70
70
70
70
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Yên Viên và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Yên Viên

Hà Nội
Yên Viên
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
06:39
0g 29p
LC7
23:05
23:34
0g 29p
SP3
22:00
22:29
0g 29p
YB1
13:15
13:42
13:53
0g 11p
QT91
14:35
14:59
0g 24p
ĐĐ3
06:00
06:10
0g 10p
QT1
16:43
16:53
0g 10p
QT3
16:43
16:53
0g 10p
DD5
07:05
07:41
0g 36p

Giờ tàu Yên Viên - Hà Nội

Yên Viên
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
19:02
19:32
0g 30p
SP6
06:13
06:45
0g 32p
YB2
11:51
12:03
12:35
0g 44p
SP4
05:00
05:30
0g 30p
QT2
07:16
07:27
0g 11p
QT4
07:15
07:44
0g 29p
DD4
18:50
19:02
0g 12p
DD6
19:10
19:45
0g 35p

 

dat phong khach san