Vé tàu Hà Nội - Tam Kỳ 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tam Kỳ
Vé tàu Hà Nội - Tam Kỳ

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tam Kỳ và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tam Kỳ
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
485
542
647
919
838
731
1011
931
SE3 / SE4
-
566
741
1027
937
817
1164
1072
SE5 / SE6
422
480
614
830
783
660
933
880
SE7 / SE8
411
464
596
947
860
740
1021
960
TN1 / TN2
386
425
525
690
641
535
774
730
SE 9 / SE 10
404
456
585
869
789
680
936
873
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Tam Kỳ
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
1126
1264
1573
1516
1391
1608
1576
SE5 / SE6
405
557
601
868
834
715
915
905
TN 7 / TN 8
766
809
880
1001
970
901
1073
1014
TN17 / TN18
966
1020
1111
1268
1226
1139
1357
1283
TN 5 / TN 6
967
1063
1176
1356
1310
1216
1434
1373
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tam Kỳ và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tam Kỳ

Hà Nội
Tam Kỳ
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
14:53
16g 33p
TN1
14:35
09:29
18g 54p
SE3
19:25
13:12
17g 47p
SE7
06:00
00:05
18g 5p
SE9
14:25
09:21
18g 56p

Giờ tàu Tam Kỳ - Hà Nội

Tam Kỳ
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
12:27
05:30
17g 3p
TN2
07:41
03:43
20g 2p
SE4
10:54
04:48
17g 54p
SE8
21:26
15:33
18g 7p
SE10
07:47
03:08
19g 21p

 

dat phong khach san