Vé tàu Hà Nội - Quán Triều 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Quán Triều
Vé tàu Hà Nội - Quán Triều

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Quán Triều và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Quán Triều
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
QT91 / QT92
36
-
-
QT 1 / QT 2
36
45
-
QT 3 / QT 4
36
45
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Quán Triều và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Quán Triều

Hà Nội
Quán Triều
Thời gian tàu chạy
QT91
14:35
17:20
2g 45p
QT1
16:43
18:30
1g 47p
QT3
16:43
18:30
1g 47p

Giờ tàu Quán Triều - Hà Nội

Quán Triều
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
QT2
05:40
07:27
1g 47p
QT4
05:40
07:44
2g 4p

 

dat phong khach san