Vé tàu Hà Nội - Chợ Sy 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Chợ Sy
Vé tàu Hà Nội - Chợ Sy

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Chợ Sy và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Chợ Sy
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE5 / SE6
190
210
261
347
318
279
371
352
-
SE7 / SE8
190
210
261
397
363
317
426
402
-
TN1 / TN2
181
197
236
328
307
261
364
345
-
NA1 / NA2
210
270
315
495
465
405
545
545
345
SE 9 / SE 10
187
207
257
367
336
294
393
368
-
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Chợ Sy
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
-
-
265
365
339
295
404
382
-
SE5 / SE6
-
370
411
512
496
463
526
514
-
TN17 / TN18
325
342
368
415
404
378
443
421
-
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Chợ Sy và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Chợ Sy

Hà Nội
Chợ Sy
Thời gian tàu chạy
NA1
22:45
04:38
5g 53p
SE5
15:20
20:51
5g 31p
TN1
14:35
20:15
5g 40p
SE7
06:00
11:18
5g 18p
SE9
14:25
19:56
5g 31p

Giờ tàu Chợ Sy - Hà Nội

Chợ Sy
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
22:04
03:54
5g 50p
SE6
22:27
04:35
6g 8p
TN2
21:45
03:43
5g 58p
SE8
10:10
15:33
5g 23p
SE10
21:27
03:08
5g 41p

 

dat phong khach san