Vé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi
Vé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Quảng Ngãi và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Quảng Ngãi
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
517
578
691
982
895
781
1081
995
SE3 / SE4
-
604
791
1099
1001
873
1245
1146
SE5 / SE6
437
494
636
964
875
753
1040
977
SE7 / SE8
437
494
636
1013
919
790
1092
1027
TN1 / TN2
410
452
560
737
685
571
827
780
SE 9 / SE 10
430
485
624
929
843
725
1001
933
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Quảng Ngãi
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
1205
1352
1683
1622
1489
1722
1686
SE3 / SE4
-
1205
1352
1715
1654
1518
1755
1720
SE5 / SE6
-
1153
1292
1531
1478
1370
1573
1534
SE7 / SE8
-
515
671
1080
979
841
1186
1104
TN19 / TN20
833
880
956
1111
1074
998
1188
1123
SE17 / SE18
476
523
575
663
641
596
701
670
TN 7 / TN 8
833
880
956
1111
1074
998
1188
1123
TN17 / TN18
1016
1072
1166
1355
1310
1218
1453
1373
TN 5 / TN 6
1024
1128
1247
1451
1401
1300
1535
1468
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Quảng Ngãi và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Quảng Ngãi

Hà Nội
Quảng Ngãi
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
15:56
17g 36p
SE5
15:20
11:56
20g 36p
SE7
06:00
01:16
19g 16p
TN1
14:35
11:10
20g 35p
SE3
19:25
14:21
18g 56p
SE9
14:25
10:49
20g 24p

Giờ tàu Quảng Ngãi - Hà Nội

Quảng Ngãi
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
11:22
05:30
18g 8p
SE6
06:59
04:35
21g 36p
SE8
20:18
15:33
19g 15p
TN2
06:29
03:43
21g 14p
SE4
09:46
04:48
19g 2p
SE10
06:34
03:08
20g 34p

 

dat phong khach san