Vé tàu Hà Nội - Nam Định 2021

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nam Định
Vé tàu Hà Nội - Nam Định

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nam Định và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 14/05/2021
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nam Định
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
81
87
98
142
134
122
152
144
-
SE3 / SE4
-
84
101
144
135
123
156
147
-
SE5 / SE6
89
97
117
166
154
139
175
167
-
SE7 / SE8
87
95
114
180
168
150
191
182
-
SE19 / SE20
75
80
95
140
135
120
155
145
-
TN1 / TN2
76
81
93
137
130
116
148
142
-
NA1 / NA2
75
85
90
130
125
115
140
135
125
SE 9 / SE 10
86
94
113
156
145
131
165
157
-
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Nam Định
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
-
148
162
200
194
182
203
190
-
SE5 / SE6
-
140
152
194
190
179
197
185
-
SE7 / SE8
-
103
124
189
176
157
204
183
-
TN17 / TN18
126
131
140
166
160
152
173
156
-
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nam Định và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nam Định

Hà Nội
Nam Định
Thời gian tàu chạy
NA1
22:45
00:22
1g 37p
SE1
22:20
23:56
1g 36p
SE19
20:10
21:46
1g 36p
SE5
15:20
17:08
1g 48p
SE7
06:00
07:42
1g 42p
TN1
14:35
16:28
1g 53p
SE9
14:25
16:15
1g 50p
SE23
20:05
21:40
1g 35p
SE3
19:25
21:04
1g 39p

Giờ tàu Nam Định - Hà Nội

Nam Định
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
02:13
03:54
1g 41p
SE20
10:05
11:55
1g 50p
SE6
02:38
04:35
1g 57p
SE8
13:50
15:33
1g 43p
TN2
01:58
03:43
1g 45p
SE2
03:52
05:30
1g 38p
SE4
03:05
04:48
1g 43p
SE10
01:30
03:08
1g 38p

 

dat phong khach san