Vé tàu Hà Nội - Đông Anh 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đông Anh
Vé tàu Hà Nội - Đông Anh

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đông Anh và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đông Anh
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
70
70
70
75
75
70
80
80
QT91 / QT92
60
-
-
-
-
-
-
-
QT 1 / QT 2
62
63
-
-
-
-
-
-
QT 3 / QT 4
62
63
-
-
-
-
-
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đông Anh và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đông Anh

Hà Nội
Đông Anh
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
07:11
1g 1p
LC7
23:05
00:00
0g 55p
SP3
22:00
22:51
0g 51p
YB1
13:15
13:42
14:14
0g 32p
QT91
14:35
15:26
0g 51p
QT1
16:43
17:12
0g 29p
QT3
16:43
17:12
0g 29p

Giờ tàu Đông Anh - Hà Nội

Đông Anh
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
18:39
19:32
0g 53p
SP6
05:40
06:45
1g 5p
YB2
11:28
12:03
12:35
1g 7p
SP2
03:46
04:32
0g 46p
QT2
06:56
07:27
0g 31p
QT4
06:55
07:44
0g 49p

 

dat phong khach san