Vé tàu Hà Nội - Lưu Xá 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Lưu Xá
Vé tàu Hà Nội - Lưu Xá

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Lưu Xá và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Lưu Xá
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
QT91 / QT92
32
-
-
QT 1 / QT 2
33
40
-
QT 3 / QT 4
33
40
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Lưu Xá và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Lưu Xá

Hà Nội
Lưu Xá
Thời gian tàu chạy
QT91
14:35
16:57
2g 22p
QT1
16:43
18:07
1g 24p
QT3
16:43
18:07
1g 24p

Giờ tàu Lưu Xá - Hà Nội

Lưu Xá
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
QT2
06:01
07:27
1g 26p
QT4
06:00
07:44
1g 44p

 

dat phong khach san