Vé tàu Hà Nội - Nha Trang 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nha Trang
Vé tàu Hà Nội - Nha Trang

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nha Trang và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
642
719
862
1165
1062
926
1284
1182
SE3 / SE4
-
719
945
1246
1135
988
1413
1300
SE5 / SE6
628
718
926
1373
1268
1099
1491
1385
SE7 / SE8
568
644
834
1222
1108
951
1319
1239
TN1 / TN2
560
620
773
1024
949
788
1150
1084
SE 9 / SE 10
558
633
819
1120
1016
873
1208
1125
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
1672
1879
2364
2279
2089
2420
2371
SE3 / SE4
-
1672
1879
2413
2324
2131
2468
2418
SE5 / SE6
-
1644
1846
2384
2302
2132
2449
2392
SE7 / SE8
-
655
857
1268
1149
986
1394
1298
TN19 / TN20
1237
1306
1421
1653
1600
1484
1772
1674
SE17 / SE18
897
987
1090
1387
1338
1242
1468
1402
SE 9 / SE 10
1489
1642
1818
2103
2029
1879
2224
2127
SE13 / SE14
565
783
848
1341
1285
1099
1411
1397
TN 7 / TN 8
1237
1306
1421
1653
1600
1484
1772
1674
TN17 / TN18
1475
1560
1699
1978
1914
1775
2122
2003
TN 5 / TN 6
1489
1642
1818
2103
2029
1879
2224
2127
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nha Trang và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nha Trang

Hà Nội
Nha Trang
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
22:19
23g 59p
SE3
19:25
21:07
25g 42p
SE5
15:20
20:20
29g 60p
SE7
06:00
08:27
26g 27p
TN1
14:35
18:34
27g 59p
SE9
14:25
18:55
28g 30p

Giờ tàu Nha Trang - Hà Nội

Nha Trang
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE4
03:02
04:48
25g 46p
SE6
23:09
04:35
29g 26p
SE8
13:26
15:33
26g 7p
TN2
22:57
03:43
28g 46p
SE2
04:54
05:30
24g 36p
SE10
23:13
03:08
27g 55p

 

dat phong khach san