Vé tàu Hà Nội - Nha Trang 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nha Trang
Vé tàu Hà Nội - Nha Trang

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nha Trang và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
642
719
994
1453
1290
1209
1576
1473
SE3 / SE4
-
916
1012
1551
1435
1293
1655
1570
SE5 / SE6
628
718
926
1403
1298
1129
1521
1415
SE7 / SE8
568
883
975
1498
1369
1239
1591
1514
TN1 / TN2
560
620
773
1054
979
818
1180
1114
SE 9 / SE 10
558
633
819
1150
1046
903
1238
1155
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nha Trang và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nha Trang

Hà Nội
Nha Trang
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
22:45
24g 45p
SE3
19:20
21:24
26g 4p
SE5
15:30
19:32
28g 2p
SE7
06:10
09:47
27g 37p
TN1
14:35
18:34
27g 59p
SE9
21:00
01:26
4g 26p

Giờ tàu Nha Trang - Hà Nội

Nha Trang
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE4
02:32
05:25
26g 53p
SE6
23:39
04:17
28g 38p
SE8
14:25
19:12
28g 47p
TN2
22:57
03:43
28g 46p
SE2
04:22
05:50
25g 28p
SE10
05:30
10:35
53g 5p

 

dat phong khach san