Vé tàu Hà Nội - Huế 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Huế
Vé tàu Hà Nội - Huế

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Huế và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Huế
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
396
433
744
1224
1088
1021
1327
1242
SE3 / SE4
-
738
814
1313
1216
1097
1401
1328
SE5 / SE6
353
397
636
1113
1012
882
1275
1189
SE7 / SE8
353
636
701
1240
1134
1027
1316
1253
SE19 / SE20
400
880
700
1130
1030
925
1260
1190
TN1 / TN2
317
348
428
629
587
496
700
663
SE 9 / SE 10
347
391
738
701
609
609
824
771
SE23 / SE24
405
460
585
1005
965
835
1040
1030
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Huế và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Huế

Hà Nội
Huế
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
10:45
12g 45p
SE19
19:50
09:20
13g 30p
SE3
19:20
08:26
13g 6p
SE5
15:30
05:30
-10g 60p
SE7
06:10
20:11
14g 1p
TN1
14:35
04:55
14g 20p
SE9
21:00
11:28
14g 28p
SE23
20:05
09:49
13g 44p

Giờ tàu Huế - Hà Nội

Huế
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
16:31
05:50
13g 19p
SE20
21:31
11:55
14g 24p
SE4
15:31
05:25
13g 54p
SE6
13:41
04:17
14g 36p
SE8
03:28
19:12
15g 44p
TN2
12:41
03:43
15g 2p
SE24
14:00
05:30
15g 30p
SE10
19:20
10:35
15g 15p

 

dat phong khach san