Vé tàu Hà Nội - Huế 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Huế
Vé tàu Hà Nội - Huế

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Huế và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Huế
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
396
433
515
839
766
669
923
850
SE3 / SE4
-
441
573
914
833
727
1034
952
SE5 / SE6
353
397
508
766
696
600
824
776
SE7 / SE8
353
397
508
803
730
629
865
814
SE19 / SE20
400
880
987
1304
1260
1168
1338
1308
TN1 / TN2
317
348
428
599
557
466
670
633
SE 9 / SE 10
347
391
738
671
579
579
794
741
SE23 / SE24
405
460
585
975
935
805
1010
1000
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Huế
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
943
1056
1358
1310
1203
1390
1363
SE3 / SE4
-
943
1056
1386
1336
1226
1417
1389
SE5 / SE6
-
880
987
1304
1260
1168
1338
1308
SE7 / SE8
-
414
536
856
777
669
939
875
SE 9 / SE 10
817
896
990
1195
1153
1071
1263
1208
SE13 / SE14
325
441
475
731
701
603
768
761
TN17 / TN18
796
840
913
1100
1064
989
1178
1113
TN 5 / TN 6
817
896
990
1195
1153
1071
1263
1208
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Huế và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Huế

Hà Nội
Huế
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
10:52
12g 32p
SE19
20:10
09:42
13g 32p
SE3
19:25
08:25
13g 60p
SE5
15:20
05:31
-10g 11p
SE7
06:00
19:47
13g 47p
TN1
14:35
04:55
14g 20p
SE9
14:25
04:39
14g 14p
SE23
20:05
09:49
13g 44p

Giờ tàu Huế - Hà Nội

Huế
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
16:26
05:30
13g 4p
SE20
21:31
11:55
14g 24p
SE4
15:25
04:48
13g 23p
SE6
13:40
04:35
14g 55p
SE8
01:36
15:33
13g 57p
TN2
12:41
03:43
15g 2p
SE24
14:00
05:30
15g 30p
SE10
13:00
03:08
14g 8p

 

dat phong khach san