Vé tàu Hà Nội - Đồng Lê 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Lê
Vé tàu Hà Nội - Đồng Lê

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Lê và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Lê
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
252
282
356
527
481
417
567
534
SE7 / SE8
252
282
356
553
504
436
594
560
TN1 / TN2
227
248
300
388
361
306
432
408
SE 9 / SE 10
248
277
350
509
464
403
546
511
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Đồng Lê
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
-
558
623
749
724
674
768
751
SE 9 / SE 10
516
565
622
707
684
636
746
715
TN17 / TN18
523
551
596
678
657
612
724
685
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Lê và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Lê

Hà Nội
Đồng Lê
Thời gian tàu chạy
SE5
15:20
00:32
9g 12p
TN1
14:35
23:47
9g 12p
SE9
14:25
23:41
9g 16p
SE3
19:25
03:40
-16g 15p
SE7
06:00
14:44
8g 44p

Giờ tàu Đồng Lê - Hà Nội

Đồng Lê
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE6
18:59
04:35
9g 36p
TN2
18:14
03:43
9g 29p
SE8
06:53
15:33
8g 40p
SE10
18:04
03:08
9g 4p

 

dat phong khach san