Vé tàu Hà Nội - Cầu Giát 2021

Trang chủVé tàu Hà Nội - Cầu Giát
Vé tàu Hà Nội - Cầu Giát

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Cầu Giát và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 14/05/2021
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Cầu Giát
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
NA1 / NA2
185
245
265
375
355
310
415
395
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Cầu Giát
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Cầu Giát và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Cầu Giát

Hà Nội
Cầu Giát
Thời gian tàu chạy

Giờ tàu Cầu Giát - Hà Nội

Cầu Giát
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
22:27
03:54
5g 27p

 

dat phong khach san