Vé tàu Hà Nội - Trung Giã 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Trung Giã
Vé tàu Hà Nội - Trung Giã

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Trung Giã và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Trung Giã
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
QT91 / QT92
20
-
-
-
-
-
-
-
QT 1 / QT 2
23
27
-
-
-
-
-
-
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Trung Giã
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Trung Giã và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Trung Giã

Hà Nội
Trung Giã
Thời gian tàu chạy
QT91
14:35
16:01
1g 26p

Giờ tàu Trung Giã - Hà Nội

Trung Giã
Hà Nội
Thời gian tàu chạy

 

dat phong khach san