Vé tàu Hà Nội - Tháp Chàm 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tháp Chàm
Vé tàu Hà Nội - Tháp Chàm

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tháp Chàm và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tháp Chàm
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE3 / SE4
-
744
978
1291
1175
1023
1464
1346
SE5 / SE6
634
725
935
1387
1279
1109
1506
1398
SE7 / SE8
579
656
850
1246
1129
969
1345
1264
TN1 / TN2
578
640
798
1057
981
814
1189
1120
SE 9 / SE 10
562
637
825
1128
1024
879
1218
1134
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Tháp Chàm
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
976
1287
1233
1056
1358
1340
SE1 / SE2
1500
1630
1833
2283
2098
1983
2316
2180
SE5 / SE6
-
1686
1894
2402
2318
2148
2467
2408
SE7 / SE8
-
669
875
1296
1174
1007
1424
1326
TN17 / TN18
1514
1601
1744
2030
1964
1822
2178
2056
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tháp Chàm và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tháp Chàm

Hà Nội
Tháp Chàm
Thời gian tàu chạy
SE5
15:20
22:22
31g 2p
SE7
06:00
10:10
28g 10p
TN1
14:35
20:18
29g 43p
SE9
14:25
20:33
30g 8p
SE3
19:25
22:45
27g 20p

Giờ tàu Tháp Chàm - Hà Nội

Tháp Chàm
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
03:19
05:30
26g 11p
SE6
21:27
04:35
31g 8p
SE8
11:48
15:33
27g 45p
TN2
20:52
03:43
30g 51p
SE10
20:49
03:08
30g 19p

 

dat phong khach san