Vé tàu Hà Nội - Vinh 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Vinh
Vé tàu Hà Nội - Vinh

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Vinh và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Vinh
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
222
241
282
425
390
344
464
430
-
SE3 / SE4
-
271
345
509
467
410
574
530
-
SE5 / SE6
210
233
292
427
390
340
458
433
-
SE7 / SE8
210
233
292
447
408
355
480
453
-
SE19 / SE20
175
200
240
340
325
275
380
350
-
TN1 / TN2
200
218
262
368
344
291
409
388
-
NA1 / NA2
230
300
350
530
500
435
585
585
385
QB1 / QB2
260
310
405
605
565
520
660
660
-
SE 9 / SE 10
207
230
287
413
377
329
442
414
-
SE23 / SE24
205
230
285
425
405
355
435
430
-
SE35 /SE36
220
245
295
445
415
370
485
485
-
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Vinh
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
-
447
497
599
579
533
613
601
-
SE5 / SE6
-
415
463
579
560
523
594
581
-
SE7 / SE8
-
242
306
475
433
376
519
485
-
TN19 / TN20
192
215
215
239
233
218
253
241
-
SE17 / SE18
220
258
306
458
430
393
488
470
-
SE 9 / SE 10
373
407
449
507
491
457
533
512
-
SE13 / SE14
200
230
255
385
360
305
425
400
-
TN 7 / TN 8
192
200
215
239
233
218
253
241
-
TN17 / TN18
365
384
414
468
454
424
499
473
-
TN 5 / TN 6
373
407
449
507
491
457
533
512
-
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Vinh và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Vinh

Hà Nội
Vinh
Thời gian tàu chạy
NA1
22:45
05:20
6g 35p
NA3
23:05
06:40
7g 35p
SE1
22:20
03:42
5g 22p
SE19
20:10
02:18
6g 8p
SE3
19:25
01:17
5g 52p
SE5
15:20
21:36
6g 16p
SE7
06:00
12:01
6g 1p
TN1
14:35
20:58
6g 23p
SE9
14:25
20:39
30g 14p
QB1
21:25
03:15
5g 50p
SE23
20:05
02:01
5g 56p
SE35
13:10
19:40
6g 30p

Giờ tàu Vinh - Hà Nội

Vinh
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
21:20
03:54
6g 34p
NA4
19:55
03:35
7g 40p
SE2
23:42
05:30
5g 48p
SE20
05:41
11:55
6g 14p
SE4
22:44
04:48
6g 4p
SE6
21:41
04:35
6g 54p
SE8
09:26
15:33
6g 7p
TN2
21:01
03:43
6g 42p
QB2
21:36
04:15
6g 39p
SE24
22:24
05:30
7g 6p
SE10
20:58
03:08
6g 10p
SE36
13:30
19:58
6g 28p

 

dat phong khach san