Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)
Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Hới và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
324
353
619
1027
914
858
1111
1041
SE3 / SE4
-
585
644
1109
1028
929
1182
1121
SE5 / SE6
292
327
556
915
834
728
699
660
SE7 / SE8
292
518
570
938
859
780
994
947
SE19 / SE20
265
300
560
970
885
795
1080
1015
TN1 / TN2
253
276
337
466
437
373
517
490
QB1 / QB2
345
410
550
890
835
770
975
975
SE 9 / SE 10
287
322
409
629
576
502
674
632
SE23 / SE24
320
360
455
725
695
605
750
740
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Hới

Hà Nội
Đồng Hới
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
07:43
9g 43p
SE19
19:50
06:02
10g 12p
SE3
19:20
05:21
10g 1p
SE5
15:30
02:19
10g 49p
SE7
06:10
16:35
10g 25p
TN1
14:35
01:32
10g 57p
SE9
21:00
08:23
11g 23p
QB1
20:15
06:30
10g 15p
SE23
20:05
06:32
10g 27p

Giờ tàu Đồng Hới - Hà Nội

Đồng Hới
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
19:36
05:50
10g 14p
SE20
00:53
11:55
11g 2p
SE4
18:43
05:25
10g 42p
SE6
14:53
04:17
13g 24p
SE8
07:15
19:12
11g 57p
TN2
15:54
03:43
11g 49p
QB2
16:50
04:15
11g 25p
SE24
17:32
05:30
11g 58p
SE10
22:43
10:35
11g 52p

 

dat phong khach san