Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Sài Gòn
Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Sài Gòn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Sài Gòn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
717
773
928
1256
1144
996
1385
1273
SE3 / SE4
-
794
1046
1381
1258
1094
1566
1441
SE5 / SE6
668
764
986
1494
1379
1196
1624
1506
SE7 / SE8
668
764
986
1494
1379
1196
1624
1514
TN1 / TN2
631
699
872
1182
1096
908
1329
1252
SE 9 / SE 10
599
680
881
1207
1094
939
1302
1212
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Sài Gòn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
1893
2129
2598
2504
2295
2659
2605
SE3 / SE4
-
1893
2129
2650
2554
2341
2712
2656
SE5 / SE6
-
1864
2095
2525
2439
2258
2594
2533
SE7 / SE8
-
721
945
1400
1268
1088
1541
1433
TN19 / TN20
1608
1701
1853
2119
2048
1900
2272
2144
SE17 / SE18
1422
1567
1734
2081
2008
1860
2203
2105
SE13 / SE14
1578
1741
1926
2291
2210
2047
2423
2318
TN 7 / TN 8
1608
1701
1853
2119
2048
1900
2272
2144
TN17 / TN18
1646
1741
1898
2168
2098
1944
2325
2194
TN 5 / TN 6
1694
1867
2069
2389
2305
2135
2528
2418
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Sài Gòn

Hà Nội
Sài Gòn
Thời gian tàu chạy
SE1
22:15
06:32
32g 17p
SE3
19:25
05:47
34g 22p
SE5
15:45
04:45
37g 60p
SE7
06:00
17:10
35g 10p
TN1
14:35
02:50
36g 15p
SE9
14:25
03:25
37g 60p

Giờ tàu Sài Gòn - Hà Nội

Sài Gòn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
21:10
05:40
32g 30p
SE4
19:00
05:00
34g 60p
SE6
16:00
04:17
36g 17p
SE8
06:00
19:12
37g 12p
TN2
14:40
03:43
37g 3p
SE10
14:30
03:08
36g 38p

 

dat phong khach san