Vé tàu Hà Nội - Lương Sơn 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Lương Sơn
Vé tàu Hà Nội - Lương Sơn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Lương Sơn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Lương Sơn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
QT91 / QT92
30
-
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Lương Sơn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Lương Sơn

Hà Nội
Lương Sơn
Thời gian tàu chạy
QT91
14:35
16:41
2g 6p

Giờ tàu Lương Sơn - Hà Nội

Lương Sơn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy

 

dat phong khach san