Vé tàu Hà Nội - Yên Trung 2021

Trang chủVé tàu Hà Nội - Yên Trung
Vé tàu Hà Nội - Yên Trung

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Yên Trung và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 14/05/2021
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Yên Trung
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
253
241
282
425
390
344
464
430
SE3 / SE4
-
-
-
-
-
-
-
-
SE5 / SE6
215
240
300
441
403
350
473
502
SE7 / SE8
212
236
296
454
414
360
487
459
SE19 / SE20
190
210
255
365
345
295
288
278
TN1 / TN2
203
221
267
375
350
296
417
395
SE 9 / SE 10
212
236
296
426
389
339
457
427
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Yên Trung
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
-
477
533
670
649
602
686
670
TN17 / TN18
404
425
460
519
504
470
554
526
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Yên Trung và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Yên Trung

Hà Nội
Yên Trung
Thời gian tàu chạy
SE19
20:10
02:50
6g 40p
SE5
15:20
22:08
6g 48p
TN1
14:35
21:29
6g 54p
SE1
22:20
04:19
5g 59p
SE7
06:00
12:32
6g 32p
SE9
14:25
21:10
6g 45p

Giờ tàu Yên Trung - Hà Nội

Yên Trung
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE6
21:08
04:35
7g 27p
TN2
20:18
03:43
7g 25p
SE4
22:15
04:48
6g 33p
SE8
08:55
15:33
6g 38p
SE20
05:11
11:55
6g 44p
SE10
20:06
03:08
7g 2p

 

dat phong khach san