Vé tàu Hà Nội - Đa Phúc 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đa Phúc
Vé tàu Hà Nội - Đa Phúc

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đa Phúc và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đa Phúc
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
QT91 / QT92
15
-
-
-
-
-
-
-
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Đa Phúc
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đa Phúc và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đa Phúc

Hà Nội
Đa Phúc
Thời gian tàu chạy
QT91
14:35
15:44
1g 9p

Giờ tàu Đa Phúc - Hà Nội

Đa Phúc
Hà Nội
Thời gian tàu chạy

 

dat phong khach san