Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng 2021

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đà Nẵng và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 14/05/2021
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
448
485
579
861
786
687
948
874
SE3 / SE4
-
508
663
966
880
768
1093
1007
SE5 / SE6
380
428
549
829
754
649
894
841
SE7 / SE8
398
449
577
916
832
716
987
929
SE19 / SE20
452
1044
1171
1415
1367
1268
1453
1418
TN1 / TN2
357
393
485
668
621
518
748
706
SE 9 / SE 10
392
442
567
841
764
658
906
844
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
1051
1179
1505
1452
1331
1541
1510
SE3 / SE4
-
1051
1179
1535
1480
1358
1570
1538
SE5 / SE6
-
1044
1171
1415
1367
1268
1453
1418
SE7 / SE8
-
469
608
976
886
762
1072
999
SE17 / SE18
350
382
418
516
499
466
544
523
SE 9 / SE 10
930
1023
1132
1342
1295
1202
1419
1357
SE13 / SE14
366
499
539
797
765
657
838
831
TN 7 / TN 8
718
757
823
937
907
844
1003
948
TN17 / TN18
907
958
1042
1247
1205
1121
1335
1261
TN 5 / TN 6
930
1023
1132
1342
1295
1202
1419
1357
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Hà Nội
Đà Nẵng
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
13:26
15g 6p
SE19
20:10
12:20
16g 10p
SE3
19:25
11:03
15g 38p
SE5
15:20
08:27
17g 7p
SE7
06:00
22:25
16g 25p
TN1
14:35
07:49
17g 14p
SE9
14:25
07:37
17g 12p

Giờ tàu Đà Nẵng - Hà Nội

Đà Nẵng
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
13:53
05:30
15g 37p
SE20
18:45
11:55
17g 10p
SE4
12:41
04:48
16g 7p
SE6
10:35
04:35
18g 60p
SE8
22:59
15:33
16g 34p
TN2
09:25
03:43
18g 18p
SE10
09:57
03:08
17g 11p

 

dat phong khach san