Vé tàu Hà Nội - Bỉm Sơn 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Bỉm Sơn
Vé tàu Hà Nội - Bỉm Sơn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Bỉm Sơn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Bỉm Sơn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
119
131
162
228
210
187
243
230
TN1 / TN2
101
109
129
191
180
157
209
199
SE 9 / SE 10
115
127
156
215
199
177
229
216
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Bỉm Sơn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
-
202
223
284
276
260
292
275
TN17 / TN18
180
187
201
235
229
236
250
227
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Bỉm Sơn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Bỉm Sơn

Hà Nội
Bỉm Sơn
Thời gian tàu chạy
SE5
15:20
18:21
3g 1p
TN1
14:35
17:45
3g 10p
SE9
14:25
17:31
3g 6p

Giờ tàu Bỉm Sơn - Hà Nội

Bỉm Sơn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
08:50
11:55
3g 5p
SE6
01:25
04:35
3g 10p
TN2
00:44
03:43
2g 59p

 

dat phong khach san