Vé tàu Hà Nội - Kép 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Kép
Vé tàu Hà Nội - Kép

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Kép và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Kép
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
DD3 / DD4
30
-
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Kép và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Kép

Hà Nội
Kép
Thời gian tàu chạy
ĐĐ3
06:00
08:02
2g 2p
DD5
07:05
09:00
1g 55p

Giờ tàu Kép - Hà Nội

Kép
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
DD4
16:43
19:02
2g 19p
DD6
18:08
19:45
1g 37p

 

dat phong khach san