Vé tàu Hà Nội - Yên Bái 2015

Trang chủVé tàu Hà Nội - Yên Bái
Vé tàu Hà Nội - Yên Bái

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Yên Bái và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 05/05/2015
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Yên Bái
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
130
135
155
230
220
200
260
260
LC1 / LC2
130
185
195
320
300
270
375
375
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Yên Bái và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Yên Bái

Hà Nội
Yên Bái
Thời gian tàu chạy
LC1
22:00
02:38
4g 38p
LC3
06:10
10:41
4g 31p
LC7
23:05
04:12
5g 7p
SP3
21:50
02:00
4g 10p
SP5
19:40
23:24
3g 44p
SP7
20:25
00:19
3g 54p
YB1
12:55
18:00
5g 5p
SP1
21:15
01:05
3g 50p

Giờ tàu Yên Bái - Hà Nội

Yên Bái
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC2
23:25
04:05
4g 40p
LC4
15:12
20:15
5g 3p
SP2
23:51
05:00
5g 9p
SP4
00:37
05:20
4g 43p
SP6
02:10
06:45
4g 35p
SP8
23:05
03:52
4g 47p
YB2
06:45
12:00
5g 15p