Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì 2014

Trang chủVé tàu Hà Nội - Diêu Trì
Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Diêu Trì và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 01/04/2014
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
853
1253
1134
986
1284
1247
SE3 / SE4
-
-
908
1356
1226
1065
1391
1348
SE5 / SE6
591
684
847
1209
1094
959
1238
1201
SE7 / SE8
591
684
847
1209
1094
959
1238
1201
TN1 / TN2
465
495
625
957
869
784
-
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Diêu Trì và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Diêu Trì

Hà Nội
Diêu Trì
Thời gian tàu chạy
SE1
19:00
16:11
21g 11p
SE3
23:00
17:59
18g 59p
SE5
09:00
07:13
22g 13p
SE7
06:15
03:23
21g 8p
TN1
13:15
13:27
24g 12p

Giờ tàu Diêu Trì - Hà Nội

Diêu Trì
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
06:29
04:02
22g 33p
SE4
09:26
05:00
20g 34p
SE6
20:48
19:26
-1g 38p
SE8
17:25
15:28
22g 3p
TN2
01:43
03:01
26g 18p