Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì 2015

Trang chủVé tàu Hà Nội - Diêu Trì
Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Diêu Trì và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 03/01/2015
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
824
1149
1081
909
1281
1208
SE3 / SE4
-
-
794
1217
1167
1003
1283
1268
SE5 / SE6
496
686
743
1087
1045
896
1145
1133
SE7 / SE8
556
637
743
1087
1045
896
1145
1133
TN1 / TN2
461
559
676
1019
931
833
-
-
Giá vé Tết 2015 Hành trình Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
516
706
763
1137
1095
946
1195
1133
SE3 / SE4
-
-
814
1267
1217
1053
1333
1268
SE5 / SE6
516
533
675
964
911
776
1068
961
SE7 / SE8
821
1176
1065
1009
1288
1251
1112
1050
SE7 / SE8
516
706
763
1137
1095
946
1195
1133
TN19 / TN20
226
278
297
470
456
405
495
436
SE17 / SE18
453
616
664
994
956
830
1043
983
SE 9 / SE 10
481
655
707
1057
1017
881
1108
1048
SE13 / SE14
481
655
707
1057
1017
881
1108
1048
TN 7 / TN 8
276
346
370
560
543
480
592
530
TN17 / TN18
477
615
663
991
956
831
1051
981
TN 5 / TN 6
311
391
421
633
611
539
669
607
Giá vé áp dụng từ 5/2/2014
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Diêu Trì và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Diêu Trì

Hà Nội
Diêu Trì
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
17:26
21g 56p
SE3
22:00
18:21
20g 21p
SE5
09:00
07:41
22g 41p
SE7
06:00
04:08
22g 8p
TN1
13:10
13:18
24g 8p

Giờ tàu Diêu Trì - Hà Nội

Diêu Trì
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
07:13
04:50
21g 37p
SE4
08:46
05:30
20g 44p
SE6
21:17
19:58
22g 41p
SE8
17:29
15:33
22g 4p
TN2
01:50
03:30
25g 40p