Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì 2016

Trang chủVé tàu Hà Nội - Diêu Trì
Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì
0

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Diêu Trì và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 01/10/2016
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
830
1140
1090
936
1202
1187
SE3 / SE4
-
-
805
1131
1061
910
1268
1193
SE5 / SE6
520
596
764
1040
978
822
1170
1100
SE7 / SE8
531
555
779
1066
1002
841
1192
1123
TN1 / TN2
461
634
676
971
885
790
1023
1004
Giá vé Tết 2017 Hành trình Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
496
686
743
1067
1025
876
1125
1113
SE3 / SE4
-
-
794
1197
1147
983
1263
1248
SE5 / SE6
496
513
655
894
841
706
998
941
SE7 / SE8
801
1156
1045
939
1218
1181
1042
1030
SE7 / SE8
496
686
743
1067
1025
876
1125
1113
TN19 / TN20
206
258
277
400
386
335
425
416
SE17 / SE18
433
596
644
924
886
760
973
963
SE 9 / SE 10
461
635
687
987
947
811
1038
1028
SE13 / SE14
461
635
687
987
947
811
1038
1028
TN 7 / TN 8
256
326
350
490
473
410
522
510
TN17 / TN18
457
595
643
921
886
761
981
961
TN 5 / TN 6
291
371
401
563
541
469
599
587
Giá vé áp dụng từ 20/01/2017
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Diêu Trì và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Diêu Trì

Hà Nội
Diêu Trì
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
17:26
21g 56p
SE3
22:00
18:21
20g 21p
SE5
09:00
07:41
22g 41p
SE7
06:00
04:08
22g 8p
TN1
13:10
13:18
24g 8p

Giờ tàu Diêu Trì - Hà Nội

Diêu Trì
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
07:13
04:50
21g 37p
SE4
08:46
05:30
20g 44p
SE6
21:17
19:58
22g 41p
SE8
17:29
15:33
22g 4p
TN2
01:50
03:30
25g 40p