Vé tàu Hà Nội - Biên Hòa 2014

Trang chủVé tàu Hà Nội - Biên Hòa
Vé tàu Hà Nội - Biên Hòa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Biên Hòa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 01/08/2013
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Biên Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
1191
1751
1581
1371
1796
1743
SE5 / SE6
821
951
1183
1688
1526
1334
1731
1678
SE7 / SE8
821
951
1183
1688
1526
1334
1731
1678
TN1 / TN2
628
671
851
1306
1183
1064
-
-
TN1 / TN2
628
844
1028
1551
1413
1261
-
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Biên Hòa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Biên Hòa

Hà Nội
Biên Hòa
Thời gian tàu chạy
SE5
09:00
17:54
32g 54p
TN1
13:15
02:22
37g 7p

Giờ tàu Biên Hòa - Hà Nội

Biên Hòa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
19:42
04:02
33g 20p
SE6
09:42
19:26
34g 44p
TN2
13:57
03:01
-10g 4p
SE1
03:05
00:00
-51g 55p
SE7
14:31
00:00
-38g 29p