Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa 2014

Trang chủVé tàu Hà Nội - Thanh Hóa
Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Thanh Hóa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 16/05/2014
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Thanh Hóa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
-
-
181
251
239
211
271
261
-
SE5 / SE6
135
148
178
249
237
209
271
258
-
SE7 / SE8
135
148
178
249
237
209
271
258
-
SE19 / SE20
140
155
180
255
235
215
260
255
-
TN1 / TN2
117
135
155
218
208
185
-
-
-
NA1 / NA2
140
155
180
260
240
220
265
220
165
SE23 / SE24
135
150
180
275
265
235
285
280
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Thanh Hóa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Hà Nội
Thanh Hóa
Thời gian tàu chạy
NA1
21:30
02:10
4g 40p
NA3
21:55
03:17
5g 22p
SE1
19:00
22:18
3g 18p
SE19
19:35
22:51
3g 16p
SE5
09:00
12:36
3g 36p
SE7
06:15
09:38
3g 23p
TN1
13:15
17:24
4g 9p
SE23
20:05
23:35
3g 30p

Giờ tàu Thanh Hóa - Hà Nội

Thanh Hóa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
23:46
04:06
4g 20p
NA4
23:31
03:35
4g 4p
SE2
00:19
04:02
3g 43p
SE20
07:27
11:45
4g 18p
SE6
15:43
19:26
3g 43p
SE8
11:59
15:28
3g 29p
TN2
23:00
03:01
4g 1p
SE24
02:16
05:30
3g 14p