Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Thanh Hóa
Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Thanh Hóa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Thanh Hóa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
135
155
282
426
385
365
457
431
-
SE3 / SE4
-
273
298
501
468
427
531
506
-
SE5 / SE6
139
152
250
355
328
291
383
361
-
SE7 / SE8
137
254
277
474
437
401
499
219478
-
SE19 / SE20
120
130
275
355
325
300
385
370
-
TN1 / TN2
132
142
167
254
241
212
277
265
-
NA1 / NA2
150
190
215
320
310
275
350
350
235
SE 9 / SE 10
135
148
179
255
238
214
270
256
-
SE23 / SE24
135
150
180
285
275
245
295
290
-
SE35 /SE36
170
190
250
325
315
280
340
330
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Thanh Hóa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Hà Nội
Thanh Hóa
Thời gian tàu chạy
NA1
22:35
02:51
4g 16p
NA3
23:00
05:33
6g 33p
SE1
22:00
01:13
3g 13p
SE19
19:50
23:13
3g 23p
SE5
15:30
19:04
3g 34p
SE7
06:10
09:44
3g 34p
TN1
14:35
18:24
3g 49p
SE23
20:05
23:35
3g 30p
SE3
19:20
22:47
3g 27p
SE9
21:00
00:35
-21g 35p
SE35
13:45
17:22
3g 37p

Giờ tàu Thanh Hóa - Hà Nội

Thanh Hóa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA4
23:31
03:35
4g 4p
SE20
08:01
11:55
3g 54p
SE6
00:32
04:17
3g 45p
SE8
15:02
19:12
4g 10p
TN2
00:04
03:43
3g 39p
SE24
02:16
05:30
3g 14p
SE2
02:27
05:50
3g 23p
SE4
01:50
05:25
3g 35p
SE10
06:49
10:35
3g 46p
SE36
15:22
19:47
4g 25p

 

dat phong khach san