Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa 2015

Trang chủVé tàu Hà Nội - Thanh Hóa
Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Thanh Hóa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 05/09/2015
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Thanh Hóa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
-
-
176
240
228
201
264
251
-
SE3 / SE4
-
-
176
240
228
201
264
251
-
SE5 / SE6
130
143
171
229
218
190
251
239
-
SE7 / SE8
130
143
171
229
218
190
251
239
-
SE19 / SE20
110
145
175
235
220
195
255
245
-
TN1 / TN2
118
132
152
218
202
186
-
-
-
NA1 / NA2
110
145
175
235
220
195
255
245
175
SE23 / SE24
135
150
180
255
245
215
265
260
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Thanh Hóa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Hà Nội
Thanh Hóa
Thời gian tàu chạy
NA1
22:30
02:51
4g 21p
NA3
21:55
03:17
5g 22p
SE1
19:30
22:55
3g 25p
SE19
20:10
23:33
3g 23p
SE5
09:00
12:32
3g 32p
SE7
06:00
09:28
3g 28p
TN1
13:10
17:06
3g 56p
SE23
20:05
23:35
3g 30p
SE3
22:00
01:13
3g 13p

Giờ tàu Thanh Hóa - Hà Nội

Thanh Hóa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
00:14
03:54
3g 40p
NA4
23:31
03:35
4g 4p
SE20
08:23
12:33
4g 10p
SE6
16:11
19:58
3g 47p
SE8
11:54
15:33
3g 39p
TN2
23:36
03:30
3g 54p
SE24
02:16
05:30
3g 14p
SE2
01:19
04:50
3g 31p
SE4
02:17
05:30
3g 13p