Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Sài Gòn
Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Sài Gòn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Sài Gòn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
717
773
1092
1596
1416
1327
1732
1619
SE3 / SE4
-
-
1098
1731
1571
1415
1866
1751
SE5 / SE6
668
764
986
1524
1409
1226
1654
1536
SE7 / SE8
668
764
986
1524
1409
1226
1654
1544
TN1 / TN2
631
699
872
1212
1126
938
1359
1282
SE 9 / SE 10
599
680
881
1237
1124
969
1332
1242
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Sài Gòn

Hà Nội
Sài Gòn
Thời gian tàu chạy
SE1
20:55
06:50
33g 55p
SE3
19:20
05:45
34g 25p
SE5
15:30
05:18
37g 48p
SE7
06:10
18:10
36g 60p
TN1
14:35
02:50
36g 15p
SE9
13:05
04:00
38g 55p

Giờ tàu Sài Gòn - Hà Nội

Sài Gòn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
20:35
06:00
33g 25p
SE4
19:00
05:40
34g 40p
SE6
15:00
04:35
37g 35p
SE8
06:00
19:12
37g 12p
TN2
14:40
03:43
37g 3p
SE10
12:20
04:55
40g 35p

 

dat phong khach san