Vé tàu Hà Nội - Sapa 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Sapa
Vé tàu Hà Nội - Sapa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Sapa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Sapa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
195
210
240
415
395
360
510
480
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Sapa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Sapa

Hà Nội
Sapa
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
15:46
9g 36p
LC7
23:05
09:05
10g 60p
SP5
19:40
04:22
8g 42p
SP1
21:35
05:30
7g 55p
SP7
22:30
06:33
8g 3p

Giờ tàu Sapa - Hà Nội

Sapa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
10:05
19:32
9g 27p
SP2
20:55
04:32
7g 37p
SP4
21:30
05:02
05:25
7g 55p
SP6
21:30
06:45
9g 15p
SP8
19:40
04:20
8g 40p

 

dat phong khach san