Vé tàu Hà Nội - Huế 2014

Trang chủVé tàu Hà Nội - Huế
Vé tàu Hà Nội - Huế

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Huế và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 16/05/2014
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Huế
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
585
883
831
703
984
928
SE3 / SE4
-
-
596
923
868
748
1031
971
SE5 / SE6
401
456
581
871
824
697
975
921
SE7 / SE8
401
456
581
875
824
697
975
921
SE19 / SE20
395
450
555
855
775
685
875
850
TN1 / TN2
321
401
483
735
691
588
-
-
SE23 / SE24
405
460
585
995
955
825
1030
1020
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Huế và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Huế

Hà Nội
Huế
Thời gian tàu chạy
SE1
19:00
07:48
12g 48p
SE19
19:35
09:10
13g 35p
SE3
23:00
10:34
11g 34p
SE5
09:00
22:19
13g 19p
SE7
06:15
19:23
13g 8p
TN1
13:15
04:21
15g 6p
SE23
20:05
09:49
13g 44p

Giờ tàu Huế - Hà Nội

Huế
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
14:48
04:02
13g 14p
SE20
21:11
11:45
14g 34p
SE4
17:11
05:00
11g 49p
SE6
05:11
19:26
14g 15p
SE8
02:12
15:28
13g 16p
TN2
11:17
03:01
15g 44p
SE24
14:00
05:30
15g 30p