Vé tàu Hà Nội - Huế 2015

Trang chủVé tàu Hà Nội - Huế
Vé tàu Hà Nội - Huế

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Huế và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 03/01/2015
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Huế
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
82
-
536
815
768
651
907
857
SE3 / SE4
-
-
525
869
834
721
915
904
SE5 / SE6
347
474
511
811
779
671
851
843
SE7 / SE8
368
419
511
811
779
671
851
843
SE19 / SE20
370
425
500
835
755
668
875
850
TN1 / TN2
309
371
444
725
664
597
-
-
SE23 / SE24
405
460
585
995
955
825
1030
1020
Giá vé Tết 2015 Hành trình Hà Nội -  Huế
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
367
494
531
861
829
721
901
843
SE3 / SE4
-
-
545
919
884
771
965
904
SE5 / SE6
367
494
531
861
829
721
901
843
SE7 / SE8
367
494
531
861
829
721
901
843
SE 9 / SE 10
345
461
495
801
771
673
838
787
SE13 / SE14
345
461
495
801
771
673
838
781
TN17 / TN18
337
428
459
743
718
629
786
721
TN 5 / TN 6
293
368
394
596
577
509
629
568
Giá vé áp dụng từ 5/2/2014
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Huế và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Huế

Hà Nội
Huế
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
08:48
13g 18p
SE19
20:10
09:42
13g 32p
SE3
22:00
10:27
12g 27p
SE5
09:00
22:42
13g 42p
SE7
06:00
19:47
13g 47p
TN1
13:10
03:39
14g 29p
SE23
20:05
09:49
13g 44p

Giờ tàu Huế - Hà Nội

Huế
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
15:31
04:50
13g 19p
SE20
21:33
12:33
15g 60p
SE4
16:47
05:30
12g 43p
SE6
05:39
19:58
14g 19p
SE8
01:36
15:33
13g 57p
TN2
12:14
03:30
15g 16p
SE24
14:00
05:30
15g 30p