Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) 2018

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)
Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Hới và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
452
656
606
522
731
690
SE3 / SE4
-
-
487
738
692
580
822
776
SE5 / SE6
311
332
446
671
619
533
747
705
SE7 / SE8
285
364
406
620
568
493
670
611
SE19 / SE20
265
300
370
545
510
435
605
555
TN1 / TN2
253
276
337
436
407
343
487
460
QB1 / QB2
310
425
445
670
635
530
750
710
SE 9 / SE 10
278
319
395
590
541
457
639
583
SE23 / SE24
320
360
455
695
665
575
720
710
Giá vé Tết 2018 Hành trình Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
602
650
728
908
836
792
920
869
SE3 / SE4
-
-
728
908
836
792
920
869
SE5 / SE6
585
633
708
894
825
781
906
855
SE7 / SE8
585
633
708
894
825
781
906
855
TN19 / TN20
186
232
248
340
330
287
360
354
SE17 / SE18
243
324
348
488
470
406
513
508
SE 9 / SE 10
566
620
684
730
675
600
765
706
SE13 / SE14
267
359
386
544
523
451
571
566
TN 7 / TN 8
186
232
248
340
330
287
360
354
TN17 / TN18
261
333
358
501
484
419
534
523
TN 5 / TN 6
261
331
357
501
481
418
531
521
Giá vé áp dụng từ 20/01/2018
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Hới

Hà Nội
Đồng Hới
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
05:35
10g 5p
SE19
20:10
06:24
10g 14p
SE3
22:00
07:25
9g 25p
SE5
09:00
19:22
10g 22p
SE7
06:00
16:21
10g 21p
TN1
14:35
01:32
10g 57p
QB1
20:35
08:37
12g 2p
SE23
20:05
06:32
10g 27p

Giờ tàu Đồng Hới - Hà Nội

Đồng Hới
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
18:45
04:50
10g 5p
SE20
00:49
12:33
11g 44p
SE4
19:52
05:30
9g 38p
SE6
09:16
19:58
10g 42p
SE8
04:50
15:33
10g 43p
TN2
15:54
03:43
11g 49p
QB2
16:40
04:53
12g 13p
SE24
17:32
05:30
11g 58p
SE10
15:54
03:43
11g 49p

 

dat phong khach san