Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) 2017

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)
Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Hới và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/05/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
452
656
606
522
731
690
SE3 / SE4
-
-
487
738
692
580
822
776
SE5 / SE6
311
332
446
671
619
533
747
705
SE7 / SE8
315
336
452
656
606
522
731
690
SE19 / SE20
305
345
435
630
595
505
705
665
TN1 / TN2
253
276
337
436
407
343
487
460
QB1 / QB2
310
425
445
670
635
530
750
710
SE 9 / SE 10
237
294
392
534
502
421
586
554
SE23 / SE24
320
360
455
695
665
575
720
710
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Hới

Hà Nội
Đồng Hới
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
05:35
10g 5p
SE19
20:10
06:24
10g 14p
SE3
22:00
07:25
9g 25p
SE5
09:00
19:22
10g 22p
SE7
06:00
16:21
10g 21p
TN1
14:35
01:32
10g 57p
QB1
20:35
08:37
12g 2p
SE23
20:05
06:32
10g 27p

Giờ tàu Đồng Hới - Hà Nội

Đồng Hới
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
18:45
04:50
10g 5p
SE20
00:49
12:33
11g 44p
SE4
19:52
05:30
9g 38p
SE6
09:16
19:58
10g 42p
SE8
04:50
15:33
10g 43p
TN2
15:54
03:43
11g 49p
QB2
16:40
04:53
12g 13p
SE24
17:32
05:30
11g 58p
SE10
15:54
03:43
11g 49p

 

dat phong khach san