Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) 2014

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)
Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Hới và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 16/05/2014
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
456
636
601
511
706
668
SE3 / SE4
-
-
465
664
625
541
739
698
SE5 / SE6
316
358
451
667
641
555
701
693
SE7 / SE8
316
358
451
667
641
555
701
693
SE19 / SE20
320
360
455
715
685
595
740
730
TN1 / TN2
257
317
379
568
521
471
-
-
QB1 / QB2
320
420
460
715
685
595
740
730
SE23 / SE24
320
360
455
715
685
595
740
730
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Hới

Hà Nội
Đồng Hới
Thời gian tàu chạy
SE1
19:00
04:40
9g 40p
SE19
19:35
05:50
10g 15p
SE3
23:00
07:37
8g 37p
SE5
09:00
19:10
10g 10p
SE7
06:15
15:45
9g 30p
TN1
13:15
00:50
11g 35p
QB1
20:35
08:37
12g 2p

Giờ tàu Đồng Hới - Hà Nội

Đồng Hới
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
17:56
04:02
11g 6p
SE20
00:21
11:45
11g 24p
SE4
20:08
05:00
9g 52p
SE6
08:48
19:26
11g 38p
SE8
05:33
15:28
10g 55p
TN2
14:36
03:01
13g 25p
QB2
16:40
04:53
12g 13p
06:47
00:00
-30g 13p
17:32
05:30
12g 58p