Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) 2015

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)
Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Hới và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 03/01/2015
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
419
636
601
511
706
667
SE3 / SE4
-
-
456
696
668
579
731
723
SE5 / SE6
304
411
445
649
625
541
681
675
SE7 / SE8
291
331
445
649
625
541
681
675
SE19 / SE20
305
350
410
630
575
505
660
645
TN1 / TN2
246
293
349
568
521
471
-
-
QB1 / QB2
320
420
460
715
685
595
740
730
SE23 / SE24
320
360
455
715
685
595
740
730
Giá vé Tết 2015 Hành trình Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
305
406
436
657
634
556
687
631
SE3 / SE4
-
-
446
699
674
591
733
675
SE5 / SE6
305
406
436
657
634
556
687
631
SE7 / SE8
305
406
436
657
634
556
687
631
TN19 / TN20
206
252
268
410
400
357
430
374
SE17 / SE18
263
344
368
558
540
476
583
528
SE 9 / SE 10
287
379
406
614
593
521
641
586
SE13 / SE14
287
379
406
614
593
521
641
586
TN 7 / TN 8
206
252
268
410
400
357
430
374
TN17 / TN18
281
353
378
571
554
489
604
543
TN 5 / TN 6
281
351
377
571
551
488
601
541
Giá vé áp dụng từ 5/2/2014
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Hới

Hà Nội
Đồng Hới
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
05:35
10g 5p
SE19
20:10
06:24
10g 14p
SE3
22:00
07:25
9g 25p
SE5
09:00
19:22
10g 22p
SE7
06:00
16:21
10g 21p
TN1
13:10
00:19
11g 9p
QB1
20:35
08:37
12g 2p
SE23
20:05
06:32
10g 27p

Giờ tàu Đồng Hới - Hà Nội

Đồng Hới
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
18:45
04:50
10g 5p
SE20
00:49
12:33
11g 44p
SE4
19:52
05:30
9g 38p
SE6
09:16
19:58
10g 42p
SE8
04:50
15:33
10g 43p
TN2
15:35
03:30
11g 55p
QB2
16:40
04:53
12g 13p
SE24
17:32
05:30
11g 58p