Vé tàu Hà Nội - Nha Trang 2015

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nha Trang
Vé tàu Hà Nội - Nha Trang

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nha Trang và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 03/01/2015
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
978
1494
1404
1177
1671
1573
SE3 / SE4
-
-
935
1571
1506
1291
1658
1637
SE5 / SE6
608
847
918
1471
1413
1208
1551
1534
SE7 / SE8
657
754
918
1471
1413
1208
1551
1534
TN1 / TN2
543
661
801
1321
1205
1077
-
-
Giá vé Tết 2015 Hành trình Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
628
867
938
1521
1463
1258
1601
1534
SE3 / SE4
-
-
955
1621
1556
1341
1708
1637
SE5 / SE6
628
867
938
1521
1463
1258
1601
1534
SE7 / SE8
628
867
938
1521
1463
1258
1601
1534
TN19 / TN20
276
346
370
560
543
480
592
530
SE17 / SE18
550
752
813
1320
1270
1096
1388
1324
SE 9 / SE 10
585
803
868
1411
1355
1169
1481
1417
SE13 / SE14
585
803
868
1411
1355
1169
1481
1417
TN 7 / TN 8
326
413
444
724
700
610
766
700
TN17 / TN18
581
753
813
1289
1241
1073
1371
1293
TN 5 / TN 6
371
471
508
808
779
681
856
789
Giá vé áp dụng từ 5/2/2014
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nha Trang và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nha Trang

Hà Nội
Nha Trang
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
21:14
25g 44p
SE3
22:00
22:04
24g 4p
SE5
09:00
11:36
26g 36p
SE7
06:00
08:27
26g 27p
TN1
13:10
17:43
28g 33p

Giờ tàu Nha Trang - Hà Nội

Nha Trang
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE4
05:00
05:30
24g 30p
SE6
16:29
19:58
27g 29p
SE8
13:26
15:33
26g 7p
TN2
21:29
03:30
30g 1p
SE2
03:31
04:50
25g 19p