Vé tàu Hà Nội - Nha Trang 2017

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nha Trang
Vé tàu Hà Nội - Nha Trang

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nha Trang và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/05/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
930
1250
1197
1026
1318
1302
SE3 / SE4
-
-
943
1258
1178
980
1407
1325
SE5 / SE6
609
654
897
1178
1086
928
1319
1242
SE7 / SE8
609
654
897
1178
1086
928
1319
1242
TN1 / TN2
560
620
773
1024
949
788
1150
1084
SE 9 / SE 10
505
572
782
994
932
773
1095
1032
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nha Trang và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nha Trang

Hà Nội
Nha Trang
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
21:14
25g 44p
SE3
22:00
22:04
24g 4p
SE5
09:00
11:36
26g 36p
SE7
06:00
08:27
26g 27p
TN1
14:35
18:34
27g 59p
SE9
14:35
18:34
27g 59p

Giờ tàu Nha Trang - Hà Nội

Nha Trang
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE4
05:00
05:30
24g 30p
SE6
16:29
19:58
27g 29p
SE8
13:26
15:33
26g 7p
TN2
22:57
03:43
28g 46p
SE2
03:31
04:50
25g 19p
SE10
22:57
03:43
28g 46p

 

dat phong khach san