Vé tàu Hà Nội - Nha Trang 2016

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nha Trang
Vé tàu Hà Nội - Nha Trang
0

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nha Trang và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 01/10/2016
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
930
1250
1197
1026
1318
1302
SE3 / SE4
-
-
932
1287
1208
1034
1444
1358
SE5 / SE6
596
683
877
1070
1195
1125
1347
1268
SE7 / SE8
628
657
925
1234
1159
970
1394
1312
TN1 / TN2
543
630
801
1179
1074
959
1244
1222
Giá vé Tết 2017 Hành trình Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
608
847
918
1451
1393
1188
1531
1514
SE3 / SE4
-
-
935
1551
1486
1271
1638
1617
SE5 / SE6
608
847
918
1451
1393
1188
1531
1514
SE7 / SE8
608
847
918
1451
1393
1188
1531
1514
TN19 / TN20
256
326
350
490
473
410
522
510
SE17 / SE18
530
732
793
1250
1200
1026
1318
1304
SE 9 / SE 10
565
783
848
1341
1285
1099
1411
1397
SE13 / SE14
565
783
848
1341
1285
1099
1411
1397
TN 7 / TN 8
306
393
424
654
630
540
696
680
TN17 / TN18
561
733
793
1219
1171
1003
1301
1273
TN 5 / TN 6
351
451
488
738
709
611
786
769
Giá vé áp dụng từ 20/01/2017
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nha Trang và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nha Trang

Hà Nội
Nha Trang
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
21:14
25g 44p
SE3
22:00
22:04
24g 4p
SE5
09:00
11:36
26g 36p
SE7
06:00
08:27
26g 27p
TN1
13:10
17:43
28g 33p

Giờ tàu Nha Trang - Hà Nội

Nha Trang
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE4
05:00
05:30
24g 30p
SE6
16:29
19:58
27g 29p
SE8
13:26
15:33
26g 7p
TN2
21:29
03:30
30g 1p
SE2
03:31
04:50
25g 19p