Vé tàu Hà Nội - Nha Trang 2014

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nha Trang
Vé tàu Hà Nội - Nha Trang

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nha Trang và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 01/04/2014
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
1047
1686
1524
1321
1729
1678
SE3 / SE4
-
-
1071
1753
1583
1371
1797
1741
SE5 / SE6
729
844
1048
1639
1481
1295
1679
1629
SE7 / SE8
729
844
1048
1639
1481
1295
1679
1629
TN1 / TN2
571
608
771
1259
1141
1026
-
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nha Trang và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nha Trang

Hà Nội
Nha Trang
Thời gian tàu chạy
SE1
19:00
20:19
25g 19p
SE3
23:00
21:38
22g 38p
SE5
09:00
11:13
26g 13p
SE7
06:15
07:34
25g 19p
TN1
13:15
17:38
28g 23p

Giờ tàu Nha Trang - Hà Nội

Nha Trang
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
02:36
04:02
26g 26p
SE4
05:38
05:00
24g 22p
SE6
16:37
19:26
27g 49p
SE8
13:38
15:28
26g 50p
TN2
21:47
03:01
30g 14p