Vé tàu Hà Nội - Nha Trang 2018

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nha Trang
Vé tàu Hà Nội - Nha Trang

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nha Trang và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
930
1250
1197
1026
1318
1302
SE3 / SE4
-
-
943
1258
1178
980
1407
1325
SE5 / SE6
609
654
897
1178
1086
928
1319
1242
SE7 / SE8
559
650
821
1174
1071
923
1273
1157
TN1 / TN2
560
620
773
1024
949
788
1150
1084
SE 9 / SE 10
544
632
797
1116
1017
853
1211
1101
Giá vé Tết 2018 Hành trình Hà Nội -  Nha Trang
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
1405
1527
1716
2220
2040
1928
2250
2120
SE3 / SE4
-
-
1716
2220
2040
1928
2250
2120
SE5 / SE6
1376
1495
1680
2230
2053
1938
2260
2130
SE7 / SE8
1376
1495
1680
2230
2053
1938
2260
2130
TN19 / TN20
256
326
350
490
473
410
522
510
SE17 / SE18
530
732
793
1250
1200
1026
1318
1304
SE 9 / SE 10
1330
1464
1620
1890
1740
1540
1982
1822
SE13 / SE14
565
783
848
1341
1285
1099
1411
1397
TN 7 / TN 8
306
393
424
654
630
540
696
680
TN17 / TN18
561
733
793
1219
1171
1003
1301
1273
TN 5 / TN 6
351
451
488
738
709
611
786
769
Giá vé áp dụng từ 20/01/2018
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nha Trang và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nha Trang

Hà Nội
Nha Trang
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
21:14
25g 44p
SE3
22:00
22:04
24g 4p
SE5
09:00
11:36
26g 36p
SE7
06:00
08:27
26g 27p
TN1
14:35
18:34
27g 59p
SE9
14:35
18:34
27g 59p

Giờ tàu Nha Trang - Hà Nội

Nha Trang
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE4
05:00
05:30
24g 30p
SE6
16:29
19:58
27g 29p
SE8
13:26
15:33
26g 7p
TN2
22:57
03:43
28g 46p
SE2
03:31
04:50
25g 19p
SE10
22:57
03:43
28g 46p

 

dat phong khach san