Vé tàu Hà Nội - Ninh Bình 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Ninh Bình
Vé tàu Hà Nội - Ninh Bình

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Ninh Bình và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Ninh Bình
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
103
113
164
263
243
216
284
268
SE19 / SE20
-
-
215
325
300
275
360
340
TN1 / TN2
89
95
112
175
166
147
190
182
SE 9 / SE 10
100
110
134
194
182
163
206
195
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Ninh Bình

Hà Nội
Ninh Bình
Thời gian tàu chạy
SE19
19:40
21:48
2g 8p
SE5
15:30
17:43
2g 13p
SE7
06:10
08:23
2g 13p
TN1
14:35
17:03
2g 28p
SE1
20:55
23:07
2g 12p
SE3
19:20
21:31
2g 11p
SE9
13:05
15:18
2g 13p

Giờ tàu Ninh Bình - Hà Nội

Ninh Bình
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
09:17
11:40
2g 23p
SE6
02:01
04:35
26g 34p
SE8
16:12
19:12
3g 60p
TN2
01:23
03:43
2g 20p
SE2
03:46
06:00
2g 14p
SE4
03:12
05:40
2g 28p

 

dat phong khach san