Vé tàu Hà Nội - Việt Trì 2015

Trang chủVé tàu Hà Nội - Việt Trì
Vé tàu Hà Nội - Việt Trì

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Việt Trì và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 05/05/2015
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Việt Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
LC1 / LC2
85
115
115
170
165
150
200
200
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Việt Trì và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Việt Trì

Hà Nội
Việt Trì
Thời gian tàu chạy
LC1
22:00
00:09
2g 9p
LC3
06:10
08:24
2g 14p
LC7
23:05
01:37
2g 32p
SP7
20:17
22:06
1g 49p
YB1
13:00
13:22
15:14
1g 52p

Giờ tàu Việt Trì - Hà Nội

Việt Trì
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC2
01:58
04:05
2g 7p
LC4
17:12
19:20
2g 8p
YB2
09:42
11:33
12:05
2g 23p
SP4
03:14
05:09
1g 55p