Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng 2015

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đà Nẵng và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 03/01/2015
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
609
919
865
731
1024
966
SE3 / SE4
-
-
596
955
916
791
1073
1011
SE5 / SE6
391
538
581
881
847
729
927
917
SE7 / SE8
415
474
581
881
847
729
927
917
SE19 / SE20
420
480
570
910
845
745
955
925
TN1 / TN2
347
417
501
755
691
621
-
-
Giá vé Tết 2015 Hành trình Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
411
558
601
931
897
779
977
917
SE3 / SE4
-
-
616
1005
966
841
1055
993
SE5 / SE6
411
558
601
931
897
779
977
917
SE7 / SE8
411
558
801
931
897
779
977
917
SE17 / SE18
360
485
522
817
787
686
856
798
SE 9 / SE 10
386
519
559
867
835
727
908
851
SE13 / SE14
386
519
559
867
835
727
908
851
TN 7 / TN 8
226
278
297
470
456
405
495
436
TN17 / TN18
377
481
518
811
781
683
858
791
TN 5 / TN 6
293
368
394
596
577
509
629
568
Giá vé áp dụng từ 5/2/2014
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Hà Nội
Đà Nẵng
Thời gian tàu chạy
SE1
19:30
11:26
15g 56p
SE19
20:10
12:20
16g 10p
SE3
22:00
13:00
15g 60p
SE5
09:00
01:28
16g 28p
SE7
06:00
22:25
16g 25p
TN1
13:10
06:49
17g 39p

Giờ tàu Đà Nẵng - Hà Nội

Đà Nẵng
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
12:46
04:50
16g 4p
SE20
18:40
12:33
17g 53p
SE4
14:13
05:30
15g 17p
SE6
03:02
19:58
16g 56p
SE8
22:59
15:33
16g 34p
TN2
08:35
03:30
18g 55p