Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng 2014

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đà Nẵng và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 01/08/2013
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
666
1018
923
804
1043
1013
SE3 / SE4
-
-
681
1061
961
837
1088
1055
SE5 / SE6
466
536
661
978
887
779
1001
971
SE7 / SE8
466
536
661
978
887
779
1001
971
SE19 / SE20
445
510
630
935
845
745
955
925
TN1 / TN2
363
386
484
771
701
635
-
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Hà Nội
Đà Nẵng
Thời gian tàu chạy
SE1
19:00
10:21
15g 21p
SE19
19:35
12:10
17g 35p
SE3
23:00
12:57
13g 57p
SE5
09:00
01:18
16g 18p
SE7
06:15
21:58
15g 43p
TN1
13:15
07:19
18g 4p

Giờ tàu Đà Nẵng - Hà Nội

Đà Nẵng
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
12:06
04:02
16g 56p
SE20
18:30
11:45
17g 15p
SE4
14:42
05:00
15g 18p
SE6
02:36
19:26
17g 50p
SE8
23:27
15:28
16g 1p
TN2
07:56
03:01
20g 5p