Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng 2014

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đà Nẵng và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 16/05/2014
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
665
971
914
771
1081
1021
SE3 / SE4
-
-
678
1005
945
814
1124
1059
SE5 / SE6
451
516
659
961
905
764
1071
1011
SE7 / SE8
451
516
659
961
905
764
1071
1011
SE19 / SE20
445
510
630
935
845
745
955
925
TN1 / TN2
363
455
548
807
759
643
-
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Hà Nội
Đà Nẵng
Thời gian tàu chạy
SE1
19:00
10:21
15g 21p
SE19
19:35
12:10
16g 35p
SE3
23:00
12:57
13g 57p
SE5
09:00
01:18
16g 18p
SE7
06:15
21:58
15g 43p
TN1
13:15
07:19
18g 4p

Giờ tàu Đà Nẵng - Hà Nội

Đà Nẵng
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
12:06
04:02
15g 56p
SE20
18:30
11:45
17g 15p
SE4
14:42
05:00
14g 18p
SE6
02:36
19:26
16g 50p
SE8
23:27
15:28
16g 1p
TN2
07:56
03:01
19g 5p