Vé tàu Hà Nội - Phổ Yên 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Phổ Yên
Vé tàu Hà Nội - Phổ Yên

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Phổ Yên và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Phổ Yên
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
QT91 / QT92
25
-
-
-
-
-
-
-
QT 1 / QT 2
27
32
-
-
-
-
-
-
QT 3 / QT 4
27
32
-
-
-
-
-
-
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Phổ Yên
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Phổ Yên và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Phổ Yên

Hà Nội
Phổ Yên
Thời gian tàu chạy
QT91
14:35
16:22
1g 47p
QT1
16:43
17:46
1g 3p
QT3
16:43
17:46
1g 3p

Giờ tàu Phổ Yên - Hà Nội

Phổ Yên
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
QT2
06:22
07:27
1g 5p
QT4
06:21
07:44
1g 23p

 

dat phong khach san