Kế hoạch chạy tàu thống nhất 2012 2017

Trang chủKế hoạch chạy tàu thống nhất 2012
Kế hoạch chạy tàu thống nhất 2012

1.   TRƯỚC TẾT:

-    Tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8: Đang chạy hàng ngày, chạy bình thường cả trong những ngày nghỉ tết.

-    Tàu SE3/4: SE3 chạy bình thường đến hết ngày 22/01/2012 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Mão); SE4 chạy hết ngày 20/01/2012. Riêng các ngày 19, 21/01/2012 không có tàu SE3.

-    Tàu TN1/2: chạy đến hết ngày 07/01/2012 thì tạm ngừng.

-    Tàu TN3/4: TN3 chạy từ ngày 08/01 đến hết ngày 22/01/2012 (tức từ 15 đến 29 tháng Chạp năm Tân Mão), ngày 21/01/2012 không có tàu TN3. Tàu TN3 xuất phát ngày 20/01/2012 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. Tàu TN4 chạy từ ngày 08/01 đến hết ngày 20/01/2012.

-    Tàu TN5/6: TN5 chạy từ ngày 10/01 đến hết ngày 21/01/2012 (tức ngày 17 đến 28 tháng Chạp năm Tân Mão). Tàu TN5 ngày 19/01/2012 đến Đà Nẵng là ga cuối cùng. TN6 chạy từ ngày 10/01 đến hết ngày 20/01/2012.

-    Tàu TN7/8: Chạy từ ngày 09/01 đến hết ngày 20/01/2012 (tức ngày 16 đến 27 tháng Chạp năm Tân Mão).

-    Tàu TN11/12: Chạy từ ngày 10/01 đến hết ngày 21/01/2012 (tức ngày 17 đến 28 tháng Chạp năm Tân Mão).

-    Tàu SE9/10: Tàu SE9 chạy từ ngày 13/01 đến hết ngày 19/01/2012 (tức ngày 20 đến 26 tháng Chạp năm Tân Mão), tàu SE10 chạy từ 15/01 đến 21/01/2012 từ Hà Nội đến Nha Trang và ngược lại. Ngày 12/01/2012 không có tàu SE9. Tàu SE9 chạy ngày 10, 11/01/2012 đến Sài Gòn là ga cuối cùng. Ngày 12, 13/01/2012 chạy SE10 từ Sài Gòn đến Hà Nội.

-    Tàu SE11/12: Chạy các ngày 13, 15, 17, 19/01/2012 (tức các ngày 20, 22, 24, 26 tháng Chạp năm Tân Mão).

-    Tàu SE13/14: Chạy từ ngày 08/01 đến hết ngày 07/02/2012 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Tân Mão đến 16 tháng Giêng năm Nhâm Thìn). Tàu SE13/14 chạy bình thường cả những ngày nghỉ Tết.

-    Tàu SE15/16: Chạy từ ngày 10/01 đến hết ngày 21/01/2012 (tức từ 17 đến 28 tháng Chạp năm Tân Mão) từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại. Riêng ngày 10 và 11/01/2012 tàu SE15 xuất phát tại Hà Nội. Ngày 20/01/2012 tàu SE15 xuất phát tại Hà Nội đến Nha Trang là ga cuối cùng.

-    Tàu TN17/18: Chạy từ ngày 08/01 đến hết ngày 24/02/2012 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Tân Mão đến hết ngày 03 tháng Hai năm Nhâm Thìn) theo hành trình tàu TN1/2. Tàu TN17/18 chạy bình thường cả những ngày nghỉ Tết.

-    Tàu TN 19/20: Tàu TN19 chạy các ngày 12, 14, 16, 18, 20, 22/01/2012 (tức ngày 19, 21, 23, 25, 27, 29 tháng Chạp năm Tân Mão). Tàu TN20 chạy các ngày 10, 12, 14, 16, 18, 20/01/2012.

-    Tàu SE18: Chạy các ngày 20 và 21/01/2012 (tức ngày 27, 28 tháng Chạp năm Tân Mão) từ Đà Nẵng đến Hà Nội.

--------------- * ----------------

2.    TRONG DỊP TẾT: Các tàu SE1/2, SE5/6, SE7/8, SE13/14, TN17/18 chạy bình thường trong các ngày nghỉ Tết.

--------------- * ----------------

3.    SAU TẾT:

-    Từ ngày 25/01/2012 chạy lại các tàu SE3/4, SE11/12, TN3/4, TN5/6.

-    Tàu TN3/4 chạy đến hết ngày 09/02/2012.

-    Tàu TN5/6 chạy đến hết ngày 13/02/2012.

-    Tàu SE11/12 chạy Hà Nội – Sài Gòn các ngày 25, 27, 29, 31/01/2012 và 02, 04/02/2012.

-    Từ ngày 26/01/2012 chạy lại các tàu TN7/8, TN11/12.

-    Tàu TN7/8 chạy đến hết ngày 10/02/2012.

-    Tàu TN11 chạy đến hết ngày 06/02/2012, tàu TN12 chạy đến hết ngày 07/02/2012.

-    Tàu SE9/10 từ Đồng Hới đến Sài Gòn và ngược lại. Tàu SE9 chạy từ 28/01 đến hết ngày 09/02/2012 ; SE10 chạy từ 26/01 đến hết ngày 07/02/2012.

-    Tàu SE15/16: Chạy từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại. Tàu SE15 chạy từ 26/01 đến hết ngày 07/02/2012 ; tàu SE16 chạy từ 27/01 đến hết ngày 09/02/2012. Riêng ngày 08/02/2012 không có tàu SE16.

-    Tàu SE11/12 chạy Hà Nội – Sài Gòn các ngày 25, 27, 29, 31/01/2012 và 02, 04/02/2012.

-    Tàu TN 9/20: Chạy các ngày 26, 28, 30/01/2012 và 01, 03, 05/02/2012.